אורגני

אורגני – ע"פ מילון אבן – שושן:
1. השייך לגוף החי או הצומח או לאחד מאיבריו.
2. הקשור לדבר קשר אמיץ, כקשר של האיברים לגוף; בלתי נפרד מן השלם, קשור למהותו הפנימית.

מגוון צומח בשדה אורגני מזמן מגוון חי

    סגור לתגובות.